O projekte

Projekt najditaxi.sk vznikol ako reakcia na často problémové vyhľadávanie dostupnej taxislužby v konkrétnom meste.
Jeho cieľom je poskytovanie databázy taxislužieb na Slovensku a v okolitých krajinách, aby bolo možné čo najrýchlejšie a najjednoduchšie dostať sa k požadovanej informácii.

V súčasnosti je dostupných vyše 10000 taxislužieb zaradených v katalógu obsahujúcom 4000 miest a obcí.
V najbližšom čase budú pribúdať ďalšie a ďalšie.